Chất thải rắn

Quản lý môi trường doanh nghiệp: Chất thải rắn

Trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,…. thậm chí từ hoạt động sinh hoạt của hộ gia đình đều phát sinh chất thải. Việc quản lý chất thải không chỉ nhằm bảo vệ môi trường sống mà còn là trách nhiệm chung của các cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước.

Hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu xã hội tăng đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất cũng như làm tăng lượng chất thải phát sinh và xử lý. Đáp ứng yêu cầu quản lý chất thải, cơ quan nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật tương ứng nhằm quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế,… chất thải và phế liệu.

Chất thải rắn

Chất thải rắn

Để các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh…có được nguồn kiến thức đầy đủ và tin cậy để xây dựng kế hoạch quản lý – xử lý chất thải, phế liệu, Công ty Môi Trường Á Châu trân trọng gửi tới chuỗi bài viết liên quan tới các loại chất thải phát sinh và cách thức xử lý – tái chế, cũng như cách tìm đối tác xử lý chất thải uy tín, đúng quy định pháp luật.

Các loại chất thải phát sinh trong sản xuất:
–          Chất thải nguy hại
–          Chất thải công nghiệp thông thường
–          Các loại phế liệu có khả năng tái chế từ ngành may mặc, sản xuất balo – túi xách, giày da,…
–          Hàng hóa tồn kho, thanh lý
–          Hàng hóa hết hạn sử dụng
–          Chất thải sinh hoạt
–          …

Trong những bài tiếp theo, Môi Trường Á Châu xin giới thiệu tới Quý Khách chi tiết về các loại chất thải trên, phương án lưu trữ và xử lý phù hợp.